Курсове за 11 клас

Информатика за 11. клас - профилирана подготовка

Модул 1: Обектно-ориентирано проектиране и програмиране