Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на System Administrator
Видео уроци
от System Administrator - събота, 22 ноември 2014, 14:23
 
Конфигуриране визията на курс   Гледай
Въвеждане на учебни материали   Гледай
Редактиране на обекти   Гледай
Качване на допълнителни файлове - създаване на директории (папки)   Гледай
Описание на ресурси   Гледай
Създаване на книга   Гледай
Създаване на задание   Гледай
Създа...
Прочетете още от тази тема 
(0 думи)
 


Прескочи категории курсове
Прескочи налични курсове

Налични курсове

Електронен курс

Елентронен курс

Електронен курс

Национално външно оценяване по Информатика и Информационни технологии - 2015 г. Модул2

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас

Електронен курс

Електронен курс

Елентронен курс