Курсове за 10 клас

МОДУЛ 2

ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – X КЛАС, 2015 г.

Tochki.xlsTochki.xls

МОДУЛ 2

ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – X КЛАС, 2016 г.

 

Climate.xlsClimate.xls

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас