Skip новини от сайта

Новини от сайта

Picture of System Administrator
Видео уроци
by System Administrator - Saturday, 22 November 2014, 2:23 PM
 
Конфигуриране визията на курс   Гледай
Въвеждане на учебни материали   Гледай
Редактиране на обекти   Гледай
Качване на допълнителни файлове - създаване на директории (папки)   Гледай
Описание на ресурси   Гледай
Създаване на книга   Гледай
Създаване на задание   Гледай
Създа...
Read the rest of this topic
(0 words)
 


Skip course categories
Skip available courses

Available courses

Подготовка за ДЗИ по ИТ ПП - 12 клас

Подготовка за ДЗИ по ИТ ПП - 12 клас

Тест 1 -  подготовка за ДЗИ по ИТ ПП,  12 клас

МОДУЛ 2

ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – X КЛАС, 2015 г.

Tochki.xlsTochki.xls

МОДУЛ 2

ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – X КЛАС, 2016 г.

 

Climate.xlsClimate.xls

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас

Информатика за 11. клас - профилирана подготовка

Модул 1: Обектно-ориентирано проектиране и програмиране