forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 934 посетителя в сайта
Home Ппоект "Училищен ученически омбудсман"
Стражица - ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН" - Страница 2
Съдържание на статията
Стражица - ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН"
Страница 2
Всички страници

 

 

2013 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН » РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ

Ралица Радева

Мария Стефанова

ИЗБОРИ

Връчване на удостоверение на новоизбрания училищен ученически омбудсман

 

 

 

2012 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН » РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН »ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН » ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Николинка Атанасова

Ралица Радева

Мадлен Тодорова

Мария Стефанова

Обучение за членове на СИК, председатели на щабове и застъпници на кандидати за УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН

Предизборен дебат - снимки

Предизборен дебат  - клип

ЦУИК раздаване на изборни материали

9 май 2012 - Избори за УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН - снимки

ПРОТОКОЛ НА ЦУИК ЗА ИЗБИРАНЕ НА  УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН

Полагане на клетва на Николинка Атанасова УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН В СОУ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ гр.Стражица

Среща с националния омбудсман на Република България Константин Пенчев


През тази година   СОУ “Ангел Каралийчев” в Стражица, СОУ „Вела Благоева” във Велико Търново и СОУ "Иван Момчилов” в Елена  участват в проект “Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности у учениците”.

 

Целите му са:

1. Чрез създаване на продуктивна образователна среда в училище да подпомогнем развитието и утвърждаването на младия човек като гражданин, който е автономна, свободна личност, способна да поема отговорност за себе си и за другите; познава и отстоява своите права, свободи и отговорности; съзнава духовното си единство с българския народ и с европейските народи; има осъзнати отношения с държавата и обществото; владее механизми за конструктивно социално участие и промяна.

2. Да се стимулира взаимодействието и екипната работа между педагози, ученици и родители като предпоставка за създаване на иновативни модели в управлението и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.

План за дейностите на иновацията:
ПОДГОТОВКА:

1. Запознаване на учителската общност с идеята, с нейните цели и задачи, както и с етапите на въвеждането й.
Срок: 23.12.2011
2. Организиране и провеждане на управлявана криза в училището, с цел провокиране и мотивиране на учениците по въпросите за техните права и задължения.
Срок: 16.01.2012
3. Преодоляване на кризата с решение на Педагогическия съвет на училището. Избор на комисия от учители и ученици, които да подготвят Проект на статут на училищния ученически омбудсман.
Срок: 27.01.2012
4. Организиране и провеждане на кръгла маса по въпросите на правата и задълженията на децата, учениците, родителите и учителите. Обсъждане на Проекта на статут на училищния ученически омбудсман.
Срок: 26.02.2012
5. Приемане на Статут на училищния ученически омбудсман от Педагогическия съвет. Важно е мандатът на омбудсмана да бъде една година. Публикуване на текста на сайта на училището. Пресконференция.
Срок: 23.02.2012


ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН
1. Насрочване на всеобщи, преки, открити и честни избори на училищен ученически омбудсман от директора на училището. Датата на изборите следва да е от 75 до 90 дни от обявяването й. (Например, 9 май 2012. На деня се провежда външно оценяване по БЕЛ в IV клас, което е пренебрежим проблем пред използването на символа Ден на Европа за целите на инициативата ни.)
Срок: 01.03.2012
2. Назначаване на Централна училищна избирателна комисия (ЦУИК) от Педагогическия съвет по предложение на директора. В състава на комисията могат да са включени ученици, родители, учители, общественици, журналисти и др.
Срок: 08.03.2012
3. Регистриране на кандидатите в ЦУИК. Би могло, ако е станало част от Статута, да бъдат регистрирани само кандидати от V до XI клас, които през първия учебен срок имат среден успех поне много добър 4,50.
Срок: 15.03.2012
4. Избор на учители-консултанти от кандидатите. Консултантите се регистрират в ЦУИК и се обявяват на сайта на училището. Консултантите подпомагат кампанията на кандидатите.
Срок: 16.03.2012
5. Регистриране и обявяване на отборите/щабовете/партиите на кандидатите. Кандидатите не могат да избират наименования, които съответстват или наподобяват тези на българските политически партии, съгласно регистъра на Сметната палата. Решението за допустимост на името е на ЦУИК.
Срок: 23.03.2012
6. Организиране и провеждане на обучения на кандидатите. Необходимо е кандидатите и техните щабове да познават следните нормативни актове и международни договори:
• Конституция на Република България;
• Изборен кодекс;
• Закон за народната просвета/Закон за предучилищното и училищното образование;
• Закон за закрила на детето;
• Закон за защита от дискриминация;
• Закон за омбудсмана;
• Правилник за прилагане на закона за народната просвета;
• Наредба №3 за системата за оценяване;
• Правилник за дейността на училището;
• Конвенция на ООН за правата на детето;
• Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие.
Срок: 08.05.2012
7. Изготвяне на предизборни сайтове и публикуване на платформи от кандидатите. Срещи на учениците с омбудсмана на Република България.
Срок: 06.04.2012
8. Регистриране на учениците от I до XII клас, които желаят да гласуват за училищен ученически омбудсман по интернет. Регистрацията се извършва с подаване на заявление до ЦУИК, което да съдържа валиден имейл адрес. ЦУИК изважда от избирателните списъци за бюлетинно гласуване заявителите и им предоставя парола и потребител за онлайн-гласуване.
Срок: 20.04.2012
9. Провеждане на публични дебати на кандидатите. Място – физкултурния салон. Дебатите са заснемат и се поставят на сайта на училището. Теми:
- Да преместваме ли ученици в други училища?
Срок: 29.03.2012
- Справедлива ли е училищната система за оценяване?
Срок: 05.04.2012
- Българи, турци, роми. Въпросът за другия в нашето училище.
Срок: 19.04.2012
- Защо съм по-добрият кандидат? Общи дебати.
Срок: 04.05.2012
10. Отпечатване на интегрални бюлетини и провеждане на информационна кампания за начина на гласуване. За бюлетините – ЦУИК, за кампанията – ЦУИК и класните ръководители. Регистриране на застъпници на кандидатите. Застъпници могат да бъдат ученици, родители, учители, служители и работници в училището. Един кандидат може да регистрира до двама застъпници в училищна секционна избирателна комисия (УСИК).
Срок: 20.04.2012
11. Изборен ден – 09.05.2012. Гласуването се извършва по секции. В секциите гласуват до 100 ученици по избирателни списъци, изготвени от ЦУИК.
12. Обявяване на изборните резултати – 12.05.2012.

 

Статут на училищен ученически омбудсман


Регистрационен формуляр


Научна обосновка и план за приложение на иновацията 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица