forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 197 посетителя в сайта
Home Прием
Стражица - Прием в СУ"Ангел Каралийчев"

Прием след 7 клас за учебната 2021/2021 година


Утвърден държавен план-прием за училището за учебната 2021/2022 г.

Заповед РД 06 - 488 / 26.04.2021 г.


1. Профил: „Софтуерни и хардуерни науки” – с интензивно изучаване на английски език с 26 ученици, пет годишен срок на обучение.

Профилиращи предмети:

Английски език

Информационни технологии

Информатика

Балообразуване:

от НВО: 2БЕЛ + 2М + ИТУ + 1ЧЕ2. Паралелка по специалност 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки” от професиия 811070 „Готвач” от професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация.;с 26 ученици, пет годишен срок на обучение, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Балообразуване:

от НВО: 2БЕЛ + 2М + ГИУ + ХООСУ

Представяне на специалността - видео

 

 

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

Заповед 613/ 11.03.2021

Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година

 

Важни дати:

 • Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 27-28 май 2021 г. (в училищата, където учат учениците)
 • Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите: до 07.06.2021 г.
 • НВО по БЕЛ: 16.06.2021 г. - начало 9.00 ч.
 • НВО по Математика: 18.06.2021г. - начало 9.00 ч.
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика).
 • Проверка на способностите по Изобразително изкуство: 21.06.2021 г.
 • Проверка на способностите по Музика: 22.06.2021 г.
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите: до 25.06.2021 г.
 • Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите: до 01.07.2021 г.
 • Подаване на документи за участие в приема: 05-07.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 13.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 16.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22.07.2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 23.07.2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26-27.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 30.07.2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 02.08.2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 10.09.2021 г.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14.09.2021 г.
 • Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в мултимедийния кабинет.

 

 

 

Архив прием за учебната 2020/2021 година 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator Milko Kolev

Стражица Стражица Стражица