forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 448 посетителя в сайта
Home Иновативно училище
Иновативно училище

СУ „Ангел Каралийчев“ - Иновативно училище

https://mon.bg/bg/1682

На основание Решение 523 на Министерския съвет от 22 юли 2021 година за приемане на

Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година, СУ „Ангел Каралийчев“

получи статут на иновативно училище.

Проектът, който училището ще реализира в рамките на следващите три години е повишаване на мотивацията за усвояване  на знания и умения с ясна практическа насоченост чрез въвеждане на нов учебен предмет „Здраве от природата”.

 

Целта на проекта е в рамките на 3 последователни учебни години учениците от 5 клас да изучават нов учебен предмет „Здраве от природата”.  Обучението да е с практическа насоченост, чрез която да се усъвършенстват уменията  за самостоятелно получаване на знания чрез наблюдение и изводи от опити, демонстриращи явления и процеси. По време на обучението учениците да формират отношение към мястото, ролята и отговорностите на всеки към собственото здраве, обществото, природната среда и нейното опазване и да развият  положително отношение към знанията за живата природа и значението й в  живота на човека.

В организирането на часа ще бъдат включени: обучения сред природата, проектно-базирано обучение, практически и лабораторни занятия, интегрирани уроци, работа в екип.

 

ЕЛЕКТРОННО РЪКОВОДСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПОПУЛЯРНИ БИЛКИ 2024 г..pdf

 

ЕЛЕКТРОННО РЪКОВОДСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ,

ПРЕРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПОПУЛЯРНИ БИЛКИ 2024 г.

 

 

ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2024.pptx

СТАНИ  БОГАТ БИЛКИТЕ-ДАР ОТ ПРИРОДАТА 2024.ppt

Здраве от природата .pptx

Презентация Иновативно училище   -  2022/2023.pptx

 

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ

https://forms.gle/73HJPQyYa4WnEN8n7

Учебна програма по „Здраве от природата“ – 5 клас

Учебни планове за 5 клас

Кратък сборник на често използвани лечебни растения - pdf

Кратък сборник на често използвани лечебни растения - docx

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица