forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 205 посетителя в сайта
Home Документи
Архив документи 2020-2021 г.

АРХИВ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 г.

 1. Етичен кодекс на училищната общност
 2. Стратегия за развитие на училището за 2020 - 2024 г.
 3. Правилник за дейността на училището
 4. Прилаганите училищни учебни планове
 5. Форми на обучение (в Правилника за дейността)
 6. Годишен план за дейността на училището
 7. Мерки за повишаване качеството на образованието
 8. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 10. График за консултативната дейност на учителите
 11. График контролни и класни първи  срок на  2020 - 2021 г.
 12. График контролни и класни втори срок на 2020 - 2021 г.
 13. Приобщаващо образование
 14. Правила за работа на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица през учебната 2020/2021 г. и мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекция в условията на COVID-19
 15. График за заседанията на педагогическия съвет на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 16. Правилник за  безопасни условия на труд и учене в СУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 17. Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици  в СУ "Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 18. План за намаляване броя на безпричинните отсъствия, преждевременното напускане и отпадане от училище  в СУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2020/2021 г.
 19. Правилник за вътрешния трудов ред на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица 2020/2021 г.
 20. ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ за учебната 2020/2021 година
 21. Политики за ограничаване на агресия, тормоз и дискриминация
 22. Безопасност на движението по пътищата
 23. Стипендии
 24. Бюджет

 

Архив 2020-2021 г.

Архив 2019-2020 г.

Архив 2018-2019 г.

Архив 2017-2018 г.

Архив 2016-2017 г.

Архив  документи от минали години

Последно променен на Сряда, 13 Октомври 2021 09:56
 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица