forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1723 посетителя в сайта
Home Обществен съвет
Стражица - Заседания на обществения съвет

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В СУ "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" ГР.СТРАЖИЦА

 

Заседание на 31.05.2024 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на пето заседание на Обществения съвет към училището учебната 2023/ 2024 г, което ще се проведе на  31 май 2024 г. от 12.30 часа в учителската стая на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица при следния

Дневен ред:

1. Съгласуване на учебниците от седми до дванадесети клас за учебната 2024/2025 година.

 

Заседание на 12.03.2024 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на пето заседание на Обществения съвет към училището учебната 2023/ 2024 г, което ще се проведе на  12  март  2024 г. от 17.30 часа в учителската стая на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица  при следния

Дневен ред:

1. Съгласуване на брой паралелки  и брой места в паралелките за първи клас за учебната 2024/2025 година.

2. Съгласуване на брой паралелки  и брой места в паралелките за пети клас за учебната 2024/2025 година.

Заседание на 29.02.2024 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на пето заседание на Обществения съвет към училището учебната 2023/ 2024 г, което ще се проведе на  29  февруари  2024 г. от 17.30 часа в учителската стая на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица  при следния

Дневен ред:

1. Съгласуване на  учебниците за първи и трети клас за учебната 2024/2025 година.

Заседание на 21.02.2024 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на пето заседание на Обществения съвет към училището учебната 2023/ 2024 г, което ще се проведе на  21  февруари  2024 г. от 17.30 часа в учителската стая  на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица при следния

Дневен ред:

3. Представяне на проекта на бюджета за 2024 година.

Заседание на 30.01.2023 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2023/ 2024 г, което ще се проведе на  30 януари  2024 г. от 17.30 часа в учителската стая на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица  при следния

Дневен ред:

4. Представяне на отчета на средствата за четвъртото тримесечие на 2023 година.

Заседание на 15.12.2023 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището учебната 2023/ 2024 г, което ще се проведе на 15 декември 2023 г. от 16.30 часа в учителската стая на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица  при следния

Дневен ред:

1. Даване на становище за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година на СУ ”Ангел Каралийчев, гр. Стражица.

2. Определяне вида на предлаганата закуска за учениците от І до ІV клас за 2024 година – основна закуска или подкрепителна закуска.

Заседание на 26.10.2023 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището за учебната 2023/ 2024 г., което ще се проведе на 26 октомври 2023 г. от 13.30 часа в учителската стая на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица  при следния

Дневен ред:

 

1. Представяне на отчета на средствата за третото тримесечие на 2023 година.

 

 

Заседание на 28.04.2023 г.


 

Заседание на 23.03.2023 г.


 

Заседание на 26.01.2023 г.

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища, Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет при СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица, което ще се проведе в СУ Ангел Каралийчев в учителска стая на 26.01.2023г. /четвъртък/ от 18:00ч. при

ДНЕВЕН РЕД

Представяне на отчета на средствата за четвъртото тримесечие на 2022 година

Съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища е необходимо всеки член от Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или във viber групата „Обществен съвет към СУ Ангел Каралийчев“в срок до 17.01.2023г.

Присъствието Ви е наложително!

С уважение,

Йорданка Цанева-Бянова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

КЪМ СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица

 

 

Заседание на 14.12.2022 г.

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища, Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет при СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица, което ще се проведе в СУ Ангел Каралийчев в учителска стая на 14.12.2022г. /сряда/ от 16:30ч. при

ДНЕВЕН РЕД

1. План прием за учебната 2023/2024 на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица – избор на паралелки

2. Определяне вида на предлаганата закуска за учениците от I до IV клас за 2023г.

Съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища е необходимо всеки член от Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или във viber групата „Обществен съвет към СУ Ангел Каралийчев“в срок до 11.11.2022г.

Присъствието Ви е наложително!

С уважение,

Йорданка Цанева-Бянова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

КЪМ СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица


 

Заседание на 24.10.2022 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището за учебната 2022/ 2023 г., което ще се проведе на 24 октомври 2022 г. от 17.00 часа в учителската стая на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

 

1. 1. Представяне на отчета на средствата за третото тримесечие на 2022 година.

 

Заседание на 01.09.2022 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на единадесетото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на  01  септември  2022 г. от 18.00 часа при следния

Дневен ред:

 1. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2022/2023 година.

Докладва – Пенка Димитрова, директор

 1. Обсъждане и приемане на дневния режим през учебната 2022/2023 година.
 2. Обсъждане на дейностите по плана за действие за изпълнение на училищната стратегия.
 3. Одобряване актуализацията на Етичен кодекс на училищната общност на СУ „Ангел Каралийчев”, гр.Стражица и избор на представител на Обществения съвет, който да участва в актуализирането и приемането на Етичния кодекс.
 4. Избор на представител на Обществения съвет, който да участва в работата на Педагогическия съвет на СУ „Ангел Каралийчев”, гр.Стражица при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.

Заседание на 25.07.2022 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на десетото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на  25  юли  2022 г. от 14.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

 1. Определяне на представител в комисията за провеждане на конкурс за длъжността „директор“ на общинско училище.

Заседание на 08.07.2022 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на деветото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на  08  юли  2022 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

 1. Представяне на отчета на средствата за второ тримесечие на 2022 година.
 2. Отчет на директора за изпълнението стратегията за развитие на училището.
 3. Съгласуване  на  учебниците за VIII -XI клас през учебната 2022/2023 година.

Заседание на 30.06.2022 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на осмото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на  30 юни  2022 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM   при следния

Дневен ред:

1. Съгласуване на  учебниците по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за V и VІ клас  за учебната 2022/2023 година.

Заседание на 26.04.2022 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на  26 април  2022 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

1.Представяне на отчета на средствата за първо тримесечие на 2022 година.

Заседание на 28.03.2022 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на шесто заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на  28 март  2022 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

1. Представяне на проекта на бюджета за 2022 година.

Заседание на 09.03.2022 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на пето заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на  09  март  2022 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

2. Съгласуване на  учебниците за първи, четвърти клас и история и цивилизации за пети клас за учебната 2022/2023 година.

3. Съгласуване на брой паралелки  и брой места в паралелките за първи клас за учебната 2022/2023 година.

4. Съгласуване на брой паралелки  и брой места в паралелките за пети клас за учебната 2022/2023 година.

Заседание на 24.01.2022 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на  24 януари  2022 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

5. Представяне на отчета на средствата за четвъртото тримесечие на 2021 година.

Заседание на 17.12.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на третото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на 17 декември 2021 г. от 17.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

1.Даване на становище за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година на СУ ”Ангел Каралийчев, гр. Стражица.

Заседание на 06.12.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището учебната 2021/ 2022 г, което ще се проведе на 06 декември 2020 г. от 17.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM   при следния

Дневен ред:

1. Определяне вида на предлаганата закуска за учениците от І до ІV клас за 2022 година – основна закуска или подкрепителна закуска.

Заседание на 26.10.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището за учебната 2021/ 2022 г., което ще се проведе на 26 октомври 2021 г. от 17.00 часа в учителската стая на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

 

1. Представяне на отчета на средствата за третото тримесечие на 2021 година.

 

 

Заседание на 01.09.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на десетото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2020/ 2021 г, което ще се проведе на  01  септември  2021 г. от 18.00 часа при следния

Дневен ред:

 

 1. Съгласуване  на  учебниците за ХII клас  за учебната 2021/2022 година. Докладва – Пенка Димитрова, директор
 2. Обсъждане и приемане на дневния режим през учебната 2021/2022 година.
 3. Обсъждане на дейностите по плана за действие за изпълнение на училищната стратегия.
 4. Одобряване актуализацията на Етичен кодекс на училищната общност на СУ „Ангел Каралийчев”, гр.Стражица и избор на представител на Обществения съвет, който да участва в актуализирането и приемането на Етичния кодекс.
 5. Избор на представител на Обществения съвет, който да участва в работата на Педагогическия съвет на СУ „Ангел Каралийчев”, гр.Стражица при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.

 

 

Заседание на 08.07.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на деветото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2020/ 2021 г, което ще се проведе на  08  юли  2021 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

 

 1. Представяне на отчета на средствата за второ тримесечие на 2021 година.
 2. Отчет на директора за изпълнението стратегията за развитие на училището.
 3. Съгласуване  на  учебниците за VIII -XI клас през учебната 2021/2022 година.
 4. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година.

 

Заседание на 20.04.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на осмо заседание на Обществения съвет към училището учебната 2020/ 2021 г, което ще се проведе на  20 април 2021 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

1. Представяне на отчета на средствата за първо тримесечие на 2021 година.

Заседание на 16.04.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмо заседание на Обществения съвет към училището учебната 2020/ 2021 г, което ще се проведе на  16 април 2021 г. от 12.30 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM   при следния

Дневен ред:

2. Съгласуване на учебника по родинознание за първи клас за учебната 2021/2022 година.

Заседание на 02.03.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на шесто заседание на Обществения съвет към училището учебната 2020/ 2021 г, което ще се проведе на  02 март 2021 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

3. Съгласуване на учебниците за първи, трети и седми клас за учебната 2021/2022 година.

4. Съгласуване на брой паралелки и брой места в паралелките за първи клас за учебната 2021/2022 година.

5. Съгласуване на брой паралелки и брой места в паралелките за пети клас за учебната 2021/2022 година.

Заседание на 12.02.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на пето заседание на Обществения съвет към училището учебната 2020/ 2021 г, което ще се проведе на  12 февруари 2021 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

1. Представяне на проекта на бюджета за 2021.

Заседание на 27.01.2021 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2020/ 2021 г, което ще се проведе на  27 януари 2021 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

6. Представяне на отчета на средствата за четвъртото тримесечие на 2020 година.

7. Представяне на проектно предложение за иновативен проект за кандидатстване за включване СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2021/2022 година

8. Съгласуване на учебните планове за ученици, които ще бъдат в пети клас през учебната 2021/2022 година

Заседание на 01.12.2020 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на третото заседание на Обществения съвет към училището учебната 2020/ 2021 г, което ще се проведе на 01 декември 2020 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

9. Даване на становище за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година на СУ ”Ангел Каралийчев“, гр. Стражица.

10. Определяне вида на предлаганата закуска за учениците от I до IV клас за 2021 година - основна закуска или подкрепителна закуска.

Заседание на 13.11.2020 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището учебната 2020/ 2021 г, което ще се проведе на 13 ноември 2020 г. от 14.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM   при следния

Дневен ред:

1. Съгласуване на график за редуване на паралелки/ класове за присъствено/неприсъствено обучение от разстояние в електронна среда на учениците от V-ХІІ класове до 23.12.2020 г

Заседание на 26.10.2020 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището за учебната 2020/ 2021 г., което ще се проведе на 26 октомври 2020 г. от 17.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM  или в кабинета на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

1. Представяне на отчета на средствата за третото тримесечие на 2020 година.

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица