forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 965 посетителя в сайта
Home Профил на купувача
Профил на купувача

 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” ГРАД СТРАЖИЦА

5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ.”ДОНЧО УЗУНОВ” № 13, ТЕЛ.: (06161) 20 – 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 22.08.2016 г. от 14,30 часа, в сградата на СУ „Ангел Каралийчев” гр.Стражица, кабинета на ЗДУД на ІІ етаж, комисията назначена със заповед №1222 / 08.08.2016 г. на директора на СУ “Ангел Каралийчев” гр.Стражица за разглеждане, оценка и класиране на участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на готова храна по предварителни заявки за учениците в СОУ „Ангел Каралийчев” – гр. Стражица”, по обособени позиции: Позиция 1: Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас.; Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се целодневно., открита с Решение № 1135/12.07.2016 г. на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 01872-2016-0001.

 

Създаден на: 16.08.2016 г.

 

Електронни обществени поръчки / https://app.eop.bg/today/ (след 1 януари 2020 г.)

Процедури по ЗОП след 15.04.2016 год.

Открити процедури по ЗОП

Е-документи по поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.

Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП

Вътрешни правила

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица