Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на System Administrator
Видео уроци
от System Administrator - събота, 22 ноември 2014, 14:23
 
Конфигуриране визията на курс   Гледай
Въвеждане на учебни материали   Гледай
Редактиране на обекти   Гледай
Качване на допълнителни файлове - създаване на директории (папки)   Гледай
Описание на ресурси   Гледай
Създаване на книга   Гледай
Създаване на задание   Гледай
Създа...
Прочетете още от тази тема 
(0 думи)
 


Прескочи категории курсове
Прескочи налични курсове

Налични курсове

Подготовка за ДЗИ по ИТ ПП - 12 клас

Подготовка за ДЗИ по ИТ ПП - 12 клас

Тест 1 -  подготовка за ДЗИ по ИТ ПП,  12 клас

Електронен курс

Елентронен курс

Електронен курс

МОДУЛ 2

ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – X КЛАС, 2015 г.

Tochki.xlsTochki.xls

МОДУЛ 2

ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – X КЛАС, 2016 г.

 

Climate.xlsClimate.xls

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в X клас

Електронен курс

Информатика за 11. клас - профилирана подготовка

Модул 1: Обектно-ориентирано проектиране и програмиране

 

Електронен курс

Елентронен курс