forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1001 посетителя в сайта
Home Училището днес
Стражица - Училището днес

 

СУ Ангел Каралийчев - презентация.ppsx

Професионално обучение в СУ Ангел Каралийчев -  видео .mp4

 

Днес в СУ „Ангел Каралийчев" се обучават ученици от подготвителен до дванадесети клас. Училището разполага с добре оборудвана учебно - техническа база, със специализирани кабинети по физика, химия, биология, история, география, математика, музика,изобразително изкуство, труд и техника, български език и чужди езици.

Има и 6 компютърни зали, които са свързани в локална мрежа и в тях се провеждат часовете по "Информатика" и "Информационни технологии".Осигурен е и свободен достъп до Интернет.Библиотеката разполага с богат фонд от справочна, техническа и художествена литература. Спортната зала е с голяма площ и дава възможност за провеждане на вътрешноучилищни и междуучилищни състезания, мероприятия и празненства.


В отделен корпус се намира подготвителната група към училището, която е разположена в просторна занималня.На първия етаж са слънчевите класни стаи за учениците от първи и втори клас, а на третия - на трети и четвърти клас. Обучението се извършва на една смяна. СОУ "Ангел Каралийчев" гр.Стражица от 09.01.2012 г. работи по проект BG051PO001-3.1.06 Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес".В училището в 13 ПИГ се обучават 327 ученици от I до VIII клас. Материалната база се поддържа в много добро състояние, като непрекъснато се обновява и благоустроява.

В сградата на училището има оборудвани лекарски кабинет и зъболекарски кабинет, в които учениците и служителите могат да получат не само медицинска помощ, но и информация по вълнуващи ги здравни въпроси.

Предпоставка за високите учебни резултати на възпитаниците на учебното заведение е много добрата професионална и педагогическа подготовка на учителите в СОУ „Ангел Каралийчев". Всички те са с висше образование, а повечето от тях са защитили квалификационни степени. 

Гордост за училището са и изявите на учениците в олимпиади, конкурси, изложби, състезания - плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите .

Инициативата и любознателността на младия човек, съчетани с професионализма и амбицията на учителския колектив, утвърждават училище „Ангел Каралийчев” като учебно заведение, способно да отговори на съвременните образователни изисквания. 

Ние сме отворени за партньорство с общността, родителите, институциите.

Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица