forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1259 посетителя в сайта
Home Политики за ограничаване на агресия, тормоз и дискриминация
Политики за ограничаване на агресия, тормоз и дискриминация

Политики за ограничаване на агресия, тормоз и дискриминация

в СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица

 

 

 1. Механизъм за противодействие  на насилието и тормоза в училище за учебната 2023/2024 г.
 2. Политики за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище за учебната 2023/2024 г.
 3. План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище за учебната 2023/2024 г.
 4. План за дейността на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2023/2024 г.
 5. Правила и процедури за действия при възникнал инцидент или проява между учениците и върху учениците за учебната 2023/2024 г.
 6. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2023/2024 г.
 7. План за дейността на комисия за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2023/2024 г.
 8. Брошура - Харта на ценностите и правилата в училище
 9. Вътрешно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН
 10. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА
 11. Политика на СОУ"Ангел Караличев", гр.Стражица по отношениe равнопоставеност и защита от дискриминация в училище
 12. Политика на СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за равнопоставеност между половете
 13. Политика на СОУ"Ангел Караличев", гр.Стражица  за противодействие на училищния тормоз в училище
 14. Механизъм за реакция при риск от социално изключване и дискриминация на основата на пола

 

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица