forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 665 посетителя в сайта
Home Ученици
Ученици

 

Списъци с учебници за 2021/2022 учебна година за учениците от VIII до XII клас


Възможност за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година на ученици за първи и осми клас.

Семействата, в които има деца записани за първи път в първи или осми клас в държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 г.

Средствата се отпускат независимо от доходите, като задължително е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда детето.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация по образец в дирекция „Социално подпомагане“  /ДСП/ по настоящ адрес на семейството.  В случаите, в които ДСП не може да получи информация по служебен път към заявлението се прилагат следните нормативно регламентирани документи: удостоверение от съответното училище, че детето е записано в първи или осми клас и копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител (ако е необходимо).

Крайният срок за внасяне на документите е 15 октомври.

Заявлението може да бъде подадено ДСП по настоящ адрес по електронен път.

Електронната услуга 778 за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на 

Държавна агенция „Електронно управление”

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,  телефонен номер за цялата страна 0700 20 341, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

 

 

 

График на дейностите в начален етап 4-6 клас на СУ „А. Каралийчев”, Стражица 01.06.2021 – 23.06.2021, утвърден със Заповед №893/14.06.2021г.

 

График на дейностите в начален етап 1-3 клас на СУ „А. Каралийчев”, Стражица 01.06.2021 – 23.06.2021, утвърден със Заповед №848/27.05.2021г.

 

Информация за заниманията по интереси през лятната ваканция – 2021 г.


НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ -  29.05.2021 г


Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 29.05.2021 г., на темите за учениците от пети – дванадесети клас

 

 

График на учебното време за учебната 2020/2021 г.

Начало на учебната година: 15.09.2020 г.

Ваканции през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. - 01.11.2020 г. вкл. есенна за IXII клас

22.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. Коледна за IXII клас

03.02.2021 г. междусрочна за IXII клас

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. пролетна за IXI клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. пролетна за XII клас


Неучебни дни:

29.03.2021 г. - Празник на училището

19.05.2021 г. - ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. - Втори ДЗИ

25.05.2021 г. - неучебен, присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. - НВО по български език и литература в VII и X клас

18.06.2021 г. - НВО по математика в VII и X клас

Начало на втория учебен срок:

04.02.2021 г. за IXII клас

Край на втория учебен срок:

14.05.2021 г. – за XII клас (13 уч. седмици )

31.05.2021 г. / 07.06.2021 г. – за I - III клас (14 уч. седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. – за учениците от IV и VI клас (16 уч. седмици)

30.06.2021 г. – за учениците от VII до XI клас (18 уч. седмици)


Прием за учебната 2020/2021 година

1. Профил: „Софтуерни и хардуерни науки” – с интензивно изучаване на английски език с 26 ученици, пет годишен срок на обучение.

2. Паралелка по специалност 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки” от професиия 811070 „Готвач” от професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация.;с 26 ученици, пет годишен срок на обучение, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език


График на дистанционните учебни часове

Организация и график ОРЕС

График за редуване на паралелки/ класове за присъствено/неприсъствено обучение в ОРЕС на учениците от V-ХІІ класове до 23.12.2020 г

ЗАПОВЕД № 180 /28.10.2020 г.

ЗАПОВЕД № 193 /03.11.2020 г.

ЗАПОВЕД № 242 /13.11.2020 г.


Дневно разписание на учебния ден

Организация на учебния ден-2020

Работа в условия на COVID


 

Седмично разписание

Седмично разписание І срок - 09-2020-2021

Седмично разписание ІI срок - 02-2020-2021

График индивидуална форма на обучение


Електронен дневник

Списъци с учебници за 2021/2022 учебна година за учениците от VIII до XII клас

Самостоятелна форма на обуение

Стипендии

Електронно учебно съдържание ( Мудъл )

Office 365 - Teams

График за консултативната дейност на учителите

График контролни и класни първи  срок на  2020 - 2021 г.

График контролни и класни втори срок на 2020 - 2021 г.

 

Бързи връзки

График за Държавни зрелостни изпити за учебната 2020/2021 г.

График за НВО в IV, VII и X клас за учебната 2020/2021 г. и график на дейностите за изпити в VII клас и за прием след завършено основно образование

Примерни тестове с верните отговорите за външно оценяване на учениците от IV до VII клас и давани за минали учебни години.

Последно променен на Вторник, 07 Септември 2021 21:29
 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator Milko Kolev

Стражица Стражица Стражица