forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1319 посетителя в сайта
Home Проект "Твоят час"
Проект "Твоят час"


Проект "Твоят час" 

Списък на ръководители и групи по проекта за учебната 2016/2017 година

 

 

1. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ  - 2016/2017 г.

Наименование

Брой ученици

РЪКОВОДИТЕЛ

1

„Музикална  чуднотека“-         вокална група

20

Марияна Цонева

2

„Зелен патрул“

21

Нели Кръстева

 

3

„Танцуващи ангели“

23

Милена Петрова

 

4

Народни танци

23

Боянка Николова

 

5

Група за руски песни и танци

22

Сашка Колева

6

„Игривото северняче“

16

Катина Иванова

 

7

„Музикална фантазия“ - вокална група

16

Рая Николова

8

„Изкуство и дом“ - Креативна работилница

16

Стефка Крумова

9

„Патиланци“  - театрално студио

20

Тодорка Цонева

10

Ателие „Млад  художник“

12

Огнян Крумов

 

11

Футбол

20

Станислав Йорданов

 

12

Бадминтон

15

Кръстю Кръстев

 

13

Спортен клуб „Без агресия”

19

Александър  Петков

 

14

Възрожденци

19

Цветанка Станева

 

15

Опознай България

21

Петя Калчева

 

16

„Здравословен начин на живот“

15

Галина Плачкова

17

Тенис на маса

14

Христо Христов

 

18

Човекът и природата

16

Таня Маринова

 

19

Журналистика

15

Йордан Касабов

 

20

Подвижни и спортни игри

17

Цанка Йорданова

 

21

Чудесата на моите ръце

16

Светлана Живкова

 

 

 

376

 

 

2. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ПРЕДМЕТ

Брой ученици

РЪКОВОДИТЕЛ

1

Български език и литература 2 клас

9

Мария Иванова

 

2

Математика – 2 клас

9

Нели Йорданова

 

3

Български език и литература 3 клас

10

Ирена Атанасова

 

4

Математика – 3 клас

9

Елка Нейкова

 

5

Български език и литература – 4 клас

10

Светлана Генова

 

6

Математика – 4 клас

9

Атанас Кънев

 

7

Български език и литература – 5 клас

10

Сашка Колева

8

Математика – 5 клас

9

Пепа Колева

9

Български език и литература – 6 клас

10

Елена Петкова

 

10

Математика – 6 клас

9

Радка Атанасова

 

11

Български език и литература – 7 клас

9

Галина Русева

 

12

Математика – 7 клас

9

Милко Колев

 

13

Български език и литература – 8 клас

9

Тодорка Цонева

 

14

Математика – 8 клас

9

Даниел Пенчев

 

15

География и икономика

10

Пепа Трашлиева

 

 

 

140

 

Проект "Твоят час" 

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“,

 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;

преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;

повишаване на образователните постижения в определени научни области;

включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

 

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

 

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

 

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

 

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст отдясно.

 

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст в средата.

 

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Приложение 3 ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC

Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

 

На 31.05.2017г. в СУ «Ангел Каралийчев» се проведоха изложба и забавен и вдъхновяващ заключителен концерт на групите по интереси по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. Групите са за народни танци, балет, вокални групи , рисуване, музика, актьорско майсторство, танци, литература.

Този концерт е част от поредицата събития, организирани от училището по проекта. Събитието започна в 13.00 ч., когато в спортната зала си дадоха среща различни по теми, стил и вдъхновение групи за занимания по интереси. Те  са обособени  така, че младите хора с различни интереси да открият по нещо за себе си, да опитат и се докоснат до различни видове изкуства, спорт и игри.  В концерта взеха участие групите « Музикална чуднотека»-вокална група, «Танцуващи ангели», Група по народни танци, Група за руски песни и танци, «Игривото северняче», «Музикална фантазия» - вокална група и «Патиланци» - театрално студио. А във фоайето на училището беше експонирана изложба на произведенията на децата творили в групите «Изкуство и дом» - креативна работилница, Ателие «Млад художник» и «Чудесата на моите ръце».

Събитието се организира от СУ“Ангел Каралийчев”, чийто екип споделя своята идея и мисия: “Да вдъхновим младите хора да вярват в себе си, да създават, да изграждат ценности, да се развиват като личности и активни членове на своята общност.»

Представителната изява мина отлично. Децата се готвиха за този ден с желание и се представиха чудесно.Те заслужено получиха аплодисментите на публиката. Талантливите ученици пяха, танцуваха, твориха.

Сред гостите бяха кметът на града г-н Румен Павлов, група ученици от побратимения град Щип, Македония и техните ръководители, представители на РУ гр. Велико Търново, зам.-кметът на общината  г-жа Kатя Петрова,  представители на Училищния съвет по проект «Твоят час», представители на Обществения съвет, представители на  Училищното настоятелство, много учители,  ученици и родители.

 

 

Проект "Твоят час" 

Списък на ръководители и групи по проекта за учебната 2017/2018 година

1. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ - 2017/2018 г.

Наименование

Брой ученици

РЪКОВОДИТЕЛ

1

„Музикална  чуднотека“-         вокална група

20

Мариана Цонева

2

Зелен патрул

18

Светлана Генова

 

3

„Танцуващи ангели“

20

Милена Петрова

 

4

Народни танци

20

Боянка Николова

 

5

Група за руски песни и танци

22

Сашка Колева

 

6

„Музикална фантазия“ - вокална група

18

Рая Николова

 

7

„Изкуство и дом“ - Креативна работилница

16

Стефка Крумова

 

8

„Патиланци“  - театрално студио

20

Тодорка Цонева

 

9

Ателие „Млад  художник“

12

Огнян Крумов

 

10

Футбол

19

Станислав Йорданов

 

11

Бадминтон

15

Кръстю Кръстев

 

12

Спортен клуб „Без агресия”

23

Александър  Петков

 

13

Възрожденци

20

Цветанка Станева

 

14

Опознай България

21

Петя Калчева

 

15

„Здравословен начин на живот“

14

Галина Плачкова

 

16

Тенис на маса

14

Христо Христов

 

17

Подвижни и спортни игри

18

Атанас Кънев

 

18

Млад парамедик

16

Светлана Живкова

 

19

В света на компютърните технологии

14

Пенка Дачева

 

20

Етнография

19

Пепа Трашлиева

 

 

 

359

 

 

2. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - 2017/2018 г.

ПРЕДМЕТ

Брой ученици

РЪКОВОДИТЕЛ

1

Български език и литература 2 клас

9

Цанка Петрова

2

Математика – 2 клас

9

Пенка Цонева

3

Български език и литература 3 клас

9

Мария Иванова

 

4

Математика – 3 клас

9

Нели Йорданова

 

5

Български език и литература – 4 клас

9

Ирена Атанасова

 

6

Математика – 4 клас

9

Елка Нейкова

 

7

Български език и литература – 5 клас

9

Сашка Колева

8

Математика – 5 клас

9

Пепа Колева

9

Български език и литература – 6 клас

9

Елена Петкова

 

10

Математика – 6 клас

9

Анна Панайотова

 

11

Български език и литература – 7 клас

9

Катина Иванова

 

12

Математика – 7 клас

9

Милко Колев

 

13

Български език и литература – 8 клас

9

Тодорка Цонева

 

14

Математика – 8 клас

9

Даниел Пенчев

 

15

Човекът и природата

9

Таня Маринова

 

 

 

135

 

 

Проект "Твоят час"

Списък на ръководители и групи по проекта за учебната 2018/2019 година

1. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ - 2018/2019 г.

 

Група

Брой ученици

Ръководител

1

Група „Математиката – интересна и лесна“

Даниел Пенчев

2

Група  „Състезателна математика“

Анна Панайотова

3

Група  „В света на компютърните технологии“

Сашка Дойкова

4

Група „В света на живата клетка“

Галина Плачкова

5

Група „Химия за любознателни“

Таня Маринова

6

Клуб „Шахмат”“

Кръстю Кръстев

7

Клуб  „Религия“

Цветанка Станева

8

Група „Семейството ми – моята вселена“

Светлана Генова

9

„Музикална  чуднотека“

Марияна Цонева

10

Формация

„Танцуващи ангели“

Милена Петрова

11

Танцов състав „Весело хорце“

Боянка Николова

12

Клуб „Фантазия” – група за руски песни и танци

Сашка Колева

13

Вокална група „Музикална палитра“

Рая Николова

14

Спортен клуб „Без агресия“

Александър Петков


Вход към уеб портала на проект „Твоят час“ – фаза 1

Снимки по проекта 2016/2017 г.

Вход към уеб портала на проекта „Твоят час“ – фаза 2

Снимки по проекта 2017/2018 г.

Снимки по проекта 2018/2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА В ГРУПИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ – 2014 – 2020 г. ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – Фаза 2  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица