forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1865 посетителя в сайта
Седмично разписание

Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ АНГЕЛ  КАРАЛИЙЧЕВ”  ГРАД  СТРАЖИЦА

5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ.”ДОНЧО УЗУНОВ” № 13, ТЕЛ.:  (06161)  20 – 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: str_sou@abv.bg, http://soustrajica.com/

Уважаеми ученици, учители и родители,

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за периода 27.11.2020 до 21.12.2020 г. включително.

2. Преустановяват се всички присъствени събрания, заседания, обучения за квалификация на педагогическите специалисти и др.

3. Ограничавам достъпа на ученици, родители  и външни посетители в сградата на училището.

4. Преминаване на обучение в ОРЕС на учениците от І-ХІІ класове от 30.11.2020г до 18.12.2020 г като противоепидемична мярка за ограничаване на контактите на ученици и учители във връзка с разпространението на COVID-19

5. Неприсъственото обучениие на паралелките да се организира от всеки учител преподаващ в начален, прогимназиален и гимназиален етап чрез образователната платформа Microsoft Teams синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно или асинхронно чрез групи в социалните мрежи, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.

За учениците от I до IV клас продължителността на учебните часове и дейности ще бъде по 20 минути, а междучасията удължени.

За учениците от V до VII клас продължителността на учебните часове и учебните дейности ще бъде по 30 минути, а междучасията удължени.

За учениците от VIII до XII клас продължителността на учебните часове ще бъде до 40 минути.

Обучението да се извършва по утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 година

Разписание на учебните часове:

Часове

І - ІV

V - VІІ

VІІІ-ХІІ

1

9,00-9,20

9,00-9,30

9,00-9,30

2

9,35-9,55

9,45-10,15

9,45-10,15

3

10,10-10,30

10,30-11,00

10,30-11,00

4

10,45-11,05

11,15-11,45

11,15-11,45

5

11,20-11,40

12,00-12,30

12,00-12,30

6

11,55-12,15

12,45-13,15

12,45-13,15

7

13,30-14,00

1

14,00-14,20

14,45-15,15

2

14,35-14,55

15,30-16,00

3

15,10-15,30

16,15-16,45

4

15,45-16,05

17,00-17,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Провеждане на спортни дейности:

Часовете за спортни дейности се провеждат от разстояние в електронна среда по утвърденият график

Учителят подбира методи, форми и средства, с които се провокират учениците за физическа активност.

7. Декемврийската сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение се отлага за 2021 г.

8. Групите ЦДО V-VІІ класове  ще се провеждат в Microsoft Teams по седмично разписание.

9. Част от предвидените извънкласни дейности и допълнителни учебни часове ще се провеждат по график в Microsoft Teams.

10. Родителите на ученици със специални образователни потребности ще получат отделни указания от ресурсните учители.

11. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, "Синхронно обучение от разстояние в електронна среда" е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

12. Очакваме да виждаме учениците чрез камери, когато са в учебен час или допълнителна дейност. За тези, които преминават за първи път в Microsoft Teams от началото на учебната година, моля да осигурят визуален контакт най-късно от 3 декември.

13. Учениците ще бъдат изпитвани и ще поставяме оценки.

14. Отсъствията от учебните часове ще бъдат вписвани в електронния дневник. За тяхното определяне като уважителни или неуважителни, класните ръководители на паралелките трябва да получават сканиран или сниман документ (медицинска бележка, заявление от родител и др.) , които до 3 дни след завръщане на учениците в училището да им бъде предоставен на хартия.

15. Училищната сграда ще бъде отворена всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа от централен вход.

.

ПЕНКА ДИМИТРОВА

Директор на СУ „А. Каралийчев” –

 

Стражица

 

 

I СРОК, В СИЛА ОТ 15.09.2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ  I - IV КЛАС, I СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ V -  XII КЛАС, I СРОК

 

 

Списък на учебниците и учебните помагала за учебната 2020/2021 година в СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица

 

Правила за работа на СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица през учебната 2020/2021 г. и мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекция в условията на COVID-19

Правила за безопасност в компютърната мрежа, училището и интернет

Кратък наръчник за родители - 12 идеи в ковид криза


Последно променен на Понеделник, 30 Ноември 2020 11:01
 
ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОЩТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ
Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 
Написано от Administrator   
Понеделник, 27 Юли 2020 13:32

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОЩТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

От днес до 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.

Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).

За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Последно променен на Понеделник, 27 Юли 2020 13:48
 
Стражица - Каралийчеви дни
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 
Написано от Administrator   
Неделя, 24 Май 2020 06:50

КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ 2020 ГОДИНА


ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА „СПОМЕН ОТ КАРНАВАЛА НА ПРИКАЗКАТА“

Препоръчителен браузър Google Chrome или Mozilla Firefox

Изложбата съдържа рисунки на ученици от СУ „Ангел Каралийчев“


 

ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ НА КНИГАТА „НАЙ-ДЪЛГАТА ПРИКАЗКА“

Препоръчителен браузър Microsoft Edge или Internet Explorer

Това е втората най-дълга приказка, създадена от учениците от Средно училище „Ангел Каралийчев“ в град Стражица. Първата се роди през 2014 година, като в написването ѝ участваха ученици и учители и от други училища. Идеята и енергията на госпожа Пенка Димитрова – директор на СУ „Ангел Каралийчев“ -  тогава обедини творческите усилия на много хора от различни училища, на различна възраст и с различни стилове и литературни вкусове.

Историите в проза и в стихове са написани от ученици от СУ „Ангел Каралийчев“. Местата и останалите герои са реални и всяка прилика не е случайна. В текста на тазгодишната най-дълга приказка присъства и частта от предишната, създадена от нашите ученици. Точно нея Питката чете, тъй като любопитството ѝ я води в училището, а там ученици пишат най-дългата приказка


© Издава СУ „Ангел Каралийчев“

2020 г., гр.Стражица

 

ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ НА КНИГАТА „НАСЛЕДНИЦИ НА AНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“

Препоръчителен браузър Microsoft Edge или Internet Explorer

Книгата съдържа авторски материали на ученици от СУ „Ангел Каралийчев“.

Част 1  Докоснати от Музата на поезията

Част 2  Сладкодумни разказвачи

Част 3  Най-дългата приказка

© Издава СУ „Ангел Каралийчев“

2020 г., гр.Стражица


Скъпи читателю,

Последно променен на Сряда, 27 Май 2020 16:26
продължава>
 

Анкета

Ползвате ли електронния дневник ?
 


Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator Milko Kolev

Стражица Стражица Стражица