Информационни технологии за 8 клас
Планове на уроците

 

 1.  Развитие на компютърната техника

 2. Компютърни конфигурации

 3. Операционна система

 4. Инсталиране на софтуер

 5. Търсене на файлове

 6. Периферни устройства

 7. Архивиране на данни

 8. Пренасяне на архивирани данни

 9. Упражнение

 10. Компютърни мрежи

 11. Основни дейности в локалната мрежа

 12. Същност и структура на интернет

 13. Защита на данни в мрежова среда

 14. Обмен на файлове в интернет

 15. Основни етапи в разработката на сайт

 16. Създаване на сайт

          Файлови формати

           Входно -  изходни портове

           Кръстословица