Информационни технологии за 7 клас
Планове на уроците


1. Описание на технически параметри на компютърна система.
2. Справка за техническите параметри на компютъра.
3. Настройки на потребителския интерфейс на операционната система.
4. Компютърни вируси. Антивирусна защита.
5. Електронни таблици - преговор. Форматиране на електронна таблица.
6. Логически функции и оператори. Сортиране на данни.
7. Проектиране на електронна таблица.
8. Упражнение.
9. Упражнение.
10. Диаграми в електронна таблица.
11. Търсене и замяна на данни, действия с няколко работни листа и отпечатване на ЕТ.
12. Вмъкване на специални символи в текстов документ. Обмен на данни между текстови документи.
13. Вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ.
14. Създаване на таблици в текстообработващата програма.
15. Форматиране на таблици в текстообработващата програма.
16. Упражнение.
17. Упражнение.
18. Компютърна презентация. Ефекти при смяна на слайд.
19. Вмъкване на обекти в презентация.
20. Правила за създаване и представяне на информация пред публика.   Презентация
21. Упражнение.
22. Упражнение.
23. История на Интернет.Основни начини за достъп.
24. Комуникация в реално време.
25. Чат.
26. Указател на полезни интернет адреси.
27. Проекти.