Информационни технологии за 6 клас
Планове на уроците

 

 1. ОС и носители на информация

 2. Файлова система

 3. Основни операции с файлове и папки

 4.  Групови операции с файлове

 5. Основни дейности-преговор с допълнение

 6. Форматиране на абзац

 7. Вмъкване на изображения в текст

 8. Форматиране на страница

 9. Отпечатване на текст

 10. Търсене и замяна.Получаване на помощ

 11. Графичен редактор

 12. Сканиране и обработка на изображението

 13. Редактиране на изображения

 14. Форматиране на таблици

 15. Аритметични изрази и формули

 16. Функции

 17.  Оформяне на таблици

 18. Компютърни презентации

 19. Графика в MS Power Point

 20. Анимиране на текста

 21. Интернет